NORTH Editie II

Vrijdag 12 augustus tot en met zondag 18 september 2005

Openingstijden NDSM-werf: woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Toegang: tolheffing Euro 2,00 p.p.
Kinderen/CJP/ Stadspas/Pas 65+: Euro 1,00 p.p.
Groepen in overleg

info@northamsterdam.comDe tweede editie, van 12 augustus tot en met 18 september 2005, richt zich op het heden en verleden van de regio Noord. Historisch gezien is stadsdeel Noord een verrassend industrieel gebied. Er werden vliegtuigen en schepen gebouwd, die de wereld rondgingen. NORTH 2005 staat in het teken van water en de geschiedenis van de werven van Amsterdam Noord en met name de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Op de scheepswerf vindt een historische fototentoonstelling plaats, worden historische films over de scheepsbouw getoond en zijn geluidsregistraties te horen. In de kantine wordt een start gemaakt met het schrijven van geschiedenis uit de scheepsbouwindustrie: de 'oral history'. Het is een unieke gelegenheid om een gedeelte van dit industrieel erfgoed alsnog te bekijken. De kantine van de NDSM wordt nagebouwd, waar ook gesprekken en lezingen zullen plaatsvinden. Een deel van de historische fototentoonstelling is te zien op de Buiksloterweg aan het Noord Hollands Kanaal. In het verlengde van de tentoonstelling is werk van hedendaagse kunstenaars in de NDSM-werf te zien, dat verwant is aan scheepvaart, zoals o.a. 'De windvinder' van Wipke Iwersen, 'doopjurken' van Hélène Min, 'zeekaarten' van Luc Deleu en 'scheepsgeluiden', een akoestisch project van Hannes Wallrafen. Vooruitlopend op de stedenbouwkundige ontwikkelingen op het Shell terrein worden kunstenaars en architecten gevraagd een visie te geven op dit gebied. Op de oevers van het Shell terrein licht het kunst- en architectuurproject 'Skyline'in de late avonduren op.

Naast het historische deel is de actuele beeldende kunst met haar onderzoek en vernieuwing een belangrijk onderdeel van de kunstmanifestatie NORTH. Evenals vorig jaar zal dit communicatieve project de komende jaren ingaan op de psychologische barriëre tussen Noord en de stad en toont het de potentie van kunst en cultuur in dit overgangsgebied. De synergie van kunst/techniek, kunst/landschap en kunst/wetenschap komt tot uitdrukking in tot verbeelding sprekende werken.

Onder de titel NORTH worden vanuit een privaat initiatief i.s.m. overheden, instituten en marktpartijen culturele manifestaties georganiseerd. NORTH is een project dat kunst naar plekken brengt die een veranderingsproces ondergaan. Vanuit een historisch besef wordt deze transformatie ondersteund met tentoonstellingen van historische fotografie, hedendaagse beeldende kunst, en andere kunstvormen. In 2004 was lucht (o.a. de luchtvaartindustrie in Noord) het uitgangspunt. Dit jaar is water (o.a. de scheepswerven van Noord) het thema en in 2006/ 2007 is het experiment (o.a. de Shell Laboratoria) het onderwerp.De historische fototentoonstelling van de scheepswerven in Amsterdam Noord is mede samengesteld door Kunsthistorisch Bureau D'ARTS en Historisch Centrum Amsterdam Noord. Een aparte fototentoonstelling over de schepen is samengesteld uit het archief van de HATO (Historisch Archief Tuindorp Oostzaan). De actuele kunst op de NDSM-werf is van Wipke Iwersen, Hélène Min, Hannes Wallrafen, Luc Deleu en Arjen Boerstra. Arjen Boerstra verzorgt tevens de openingsperformance. De officiële opening vindt plaats op donderdag 11 augustus 2005

De tentoonstelling in de NDSM werf is te zien van woensdag tot en met zondag, van 13.00 tot 18.00 uur. Tijdens de manifestatie Sail (van 17 tot en met 22 augustus) vanaf 13.00 uur tot aanvang laatste voorstellingen (NDSM programmering).

De plaatsing van het eerste deel van de Skyline is helaas uitgesteld in verband met infrastructurele problemen. We verwachten de tekst van Pal medio september te kunnen plaatsen aan de IJ-oever.