Colofon

© stichting LYR

Bestuur/board
Harry Starren (voorzitter/chairman)
Carel Abeln (penningmeester/treasurer)
Hans van Dulken (secretaris/secretary)
Patrice Aaftink (lid/member)
Lenny Schröder (lid/member)

Comité van aanbeveling/committee of recommendation
Hester Alberdingh Thijm (directeur Art Foundation, Akzo Nobel Nederland bv)
Nicole Edelenbos (Edelenbos Consultancy)
Marjan Sax (oprichter Mama Cash)
Dienke Dekker Mulder (Hoofd directie Maatschappij en Bestuur, Provincie Zuid Holland)
Ola Mafaalani, ( regisseur)
Adri de Vries ( directeur SIRE)
Linda van Dyck (acteur)
Wanda Reisel (auteur)
Mirjana Smolic (acteur, regisseur)

North 2005
Samenstelling/compilation
Henke Baars, Marjolijn Hessing

NDSM
Tentoonstelling historische fotografie scheepswerven Amsterdam Noord en Hedendaagse Kunst

Teksten/texts
Simon Kool en Ernest Kurpershoek

Fotoselectie i.s.m.
Kunsthistorisch Bureau DARTS/Linda Maas, Rob van Zoest
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan
Historisch Archief Amsterdam Noord

Vormgeving/productie tentoonstelling/Design/production exhibition
Henke Baars

Vormgeving Buiksloterweg/Design Buiksloterweg
Caroline Klop

Vertalingen/translations
Holden Texts & Translations

Ontwerp North logo en huisstijl/design North logo and house style
Roel Achterberg

Ontwerp/produktie affiche en uitnodigingskaart North/Design/production poster and invitation card North
Roel Achterberg

Ontwerp Website/Design Website
Roel Achterberg/Ger Haartman

Fotografie affiche/Photography poster
Cuny Janssen

Organisatie/organisation

Staf/staff
Marjolijn Hessing (projectteam/management)
Henke Baars (projectteam/management)
Mieke Baars (communicatie/communication)
Annette Palstra (adviseur/advisor)
Paul van Blom (productie/production)

Met dank aan/thanks to

North is mede mogelijk gemaakt door/is made possible by

Nico Verhoek
Stadsdeel Amsterdam Noord
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten
Stimuleringsfonds voor Architectuur projectsubsidie Belvedère
Bureau Noordwaarts
VSBfonds
Shell Amsterdam
ING Real Estate
Project Management Bureau/Broedplaats Amsterdam
Een aantal woon- en werkruimtes van kunstenaarsgroepen en de initiatiefnemers van North zijn gevestigd in broedplaatsen die door het project Broedplaats Amsterdam zijn gecreëerd.

Met dank aan:

Bureau D'ARTS, Rob van Zoest en Linda Maas
Erik Beemster
Geke Roelink, Ronny Temme - Filmmuseum
Hidde Baars
Mette Baars
IJKantine
Scheepvaart Museum Amsterdam
Gemeentearchief Amsterdam
Nederlands fotomuseum
Maria Austria Stichting
Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen
Cor Jaring
Han Singels
ANP
Peter Paul Huf
Erik Willems
Frijo Lichtreklame
René Metzelaar, Dirk Min
HATO (Historisch Archief Tuindorp Oostzaan)
Historisch Centrum Amsterdam Noord
IJmere/ Vesteda
Gerard Lok - Polyservice
Dick Molenaar - AllArts
Medewerkers Kinetisch Noord
Aarding B.V.
Hugo van Veen
Marianne Meinema
Judith Lips
Sarah de Wilde
Gré Schutte
Jolande Coelho
Jannie Zwarts Schutte
Johan Maaswinkel
Yvonne van der Doelen
Jurrien Hesseling
Annefie van Itterzon
Wilberto van den Boogaard
Pascal van Houtert
Paula van Zijl
Peter Halsema
Ward Kreykamp
Paul van Rijswijk
Eric Bon
Jacques Visser
Stichting Plaats voor Dans
Roel Achterberg/ Ger Haartman
Chris Nillesen, Matthijs van Kooten - Laprocon
Aart Hiemstra - Havenbedrijf Amsterdam
Ruud de Vlieger
Lili en Fifty
Alle niet genoemde vrijwilligers

Stichting LYR:

Stichting L Y R is gestart als kunstenaarsinitiatief in 1991. L Y R is een initiatief van Paul de Kort en Lenny Schroder, beeldend kunstenaars en Jaap van Triest, grafisch vormgever. In 1991 organiseerde de stichting een tentoonstelling met nationale en internationale kunstenaars in een nieuwe ruimte in het Veem aan de zuidelijke IJ-oevers, Van Diemenstraat, Amsterdam. Het streven van deze kunstenaars en vormgevers was om met deze eerste manifestatie een bredere internationale discussie op gang te brengen. De werken werden in de ruimte geinstalleerd en waren op de ruimte ontworpen, een instelling die wij als initiatief toen erg belangrijk vonden. Hugues Boekraad, cultuurfilosoof en Jean Leering, oud museumdirecteur Van Abbemuseum Eindhoven, zouden een discours aangaan met kunstenaars en het publiek. Boekraad gaf een aantal spelregels mee: binnen / buiten, le jeux de H.B, een lijst van woorden waarmee vrij en onbevangen werd omgegaan. Dit was de basis van de publicatie in de vorm van een grafisch vormgegeven vouwvel en speelde mee in het discours. Het streven was bovendien om ook in het buitenland contacten te leggen en tentoonstellingen en manifestaties te maken; de kunstenaars die hieraan hun medewerking verleenden, hebben het sindsdien goed gedaan: Simon Benson, Dominigue Blaise, Johan Creten, Mathilde Cuijpers, Marielou Galdermans, Kees de Goede, Geert Koevoets, Ton van der Laaken, Hendri van der Putten, Ton Zwerver. Nu 10 later jaar: een kunstenaarsmanifestatie met de noordelijke IJ-oevers en haar omgeving als inspiratiebron in een nieuw project NORTH. Zoals in 1991 het belangrijkste uitgangspunt was om nationale en internationale uitwisselingen te stimuleren tussen beeldend kunstenaars en andere disciplines, zo is het ook nu de bedoeling om met deze manifestatie " North" andere disciplines en landen bij dit project te betrekken. Wij hopen met North in 2004-2005-2006 een bijzondere nieuwe start te maken.

Lenny Schroder, beeldend kunstenaar