Rembrandts Licht

Outsight Amsterdam
Actuele kunst op Landgoed de Horst

23 oktober tot en met 17 november 2006

David Bade Nathalie Bruys Kimberly Clark Arno Coenen & Peter Leeuwerink Desiree Dolron Charlotte Dumas Michaël Ferron Joanneke Meester Marc Mulders Erwin Olaf Lenny Schröder Berend Strik David Veldhoen

Het Rembrandtjaar is bijna ten einde. Een jaar waarin veel aandacht is geweest voor de schilder, zijn etsen, tekeningen en schilderijen. Maar wat had hij in deze tijd zelf belangrijk gevonden? Vermoedelijk had hij zich breed gericht op wat in dit tijdperk en in de huidige kunst relevant is. Vaak is opgemerkt dat Rembrandt, als hij nu zou leven, wellicht cineast was geworden en had hij de openbare ruimte tot zijn domein gekozen. Velen zien in hem een groot regisseur. Zijn veelbesproken fascinatie voor licht in al zijn facetten zou in ieder geval gebleven zijn.

Als apotheose van het Rembrandtjaar 'Rembrandt 400' zijn 13 hedendaagse kunstenaars geselecteerd om - met Rembrandt en het beroemde 'Rembrandts licht' in hun gedachten - eigentijds werk te tonen. Enkele kunstenaars zijn met bestaande werken vertegenwoordigd; anderen hebben nieuw werk gemaakt. Dit levert aan het einde van het feestelijke jaar een spannende tentoonstelling op: een hoogtepunt voor het laatst bewaard.

Met deze bijzondere tentoonstelling gaan heden en verleden een relatie aan. De kunstenaars hebben deze relatie gelegd door in te gaan op de geschiedenis van de schilderkunst en deze te verbinden met de huidige technieken, zoals geluid, fotografie, videoprojecties en tekeningen. Hiervoor is de benauwdheid van de vaak kleine 17e eeuwse kamertjes verlaten en wordt de openbare 'groene' ruimte opgezocht. Dit om te laten zien dat tijdelijke kunst in de openbare ruimte een meerwaarde heeft en een nieuw publiek aanspreekt. De herfstperiode sluit aan bij het kleurpalet van de beroemde schilder, het goud en het geel, het vallend licht

Prolongatie tentoonstelling op Landgoed de Horst

Van Lustwarande Wester-Amstel in Amsterdam naar Lustwarande de Horst in Driebergen.

Wester-Amstel is als een van de 60 landgoederen langs de Amstel in de periode van de VOC ontstaan en de Lustwarande de Horst is als productiebos begonnen en in het begin van de 19e eeuw in gebruik genomen. In dezelfde periode is ook het landhuis gebouwd. Een lustwarande is een oud begrip. De grandeur van de Stichtse Lustwarande, een reeks buitenplaatsen langs de weg tussen Utrecht en Rhenen, waar Landgoed de Horst deel van uit maakt, sluit aan bij de grandeur van de Gouden Eeuw, de periode dat Rembrandt zijn beeld van de wereld en maatschappelijke visie op het doek zette. Deze periode stond voor een hoogtepunt in onze geschiedenis, een bloeiperiode voor de Nederlandse cultuur, de wetenschap, handel, politiek en de wereldmacht. De zelfportretten, de zelfreflectie, de compassie voor de medemens en zijn handelsgeest zijn universele begrippen die nu nog relevant zijn voor modern leiderschap. Sterker, tegenwoordig is Landgoed de Horst een kennisdorp, waar juist deze begrippen centraal staan. Rembrandts Licht maakt het mogelijk om samen met kenniscentrum De Baak VNO/NCW cross-overs te laten plaatsvinden tussen de creatieve en de commerciële industrie; kunst en leren, kunst en innoveren worden met elkaar verbonden in een inspirerende omgeving.

Prolongatie:
Landgoed de Horst, Horst 1, 3971 KR Driebergen
Kenniscentrum De Baak VNO/NCW
De Baak VNO/NCW

Organisatie:
Stichting LYR

Organisatoren:
Henke Baars/Marjolijn Hessing

Emailadres:
info@northamsterdam.com

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Uitnodiging:
Op vrijdag 27 oktober 12.00 uur is er een informele persbijeenkomst met rondleiding op Landgoed de Horst en presentatie van OUTSIGHT publicatie. Graag aanmelden voor deze dag op info@northamsterdam.com In samenwerking met De Baak wordt een speciale lezingenreeks georganiseerd, waarin creatief ondernemerschap en leiderschap elkaar ontmoeten. De onderwerpen worden bekend gemaakt op de websites:
www.northamsterdam.com
www.debaak.nl/kunst


Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Marjolijn Hessing - 020.6240336 / 0624698705
Henke Baars - 020.7708479 /0651920808
----------------Oud persbericht------------------

Rembrandts Licht
'Voor Elsje'

15 september tot en met 15 oktober 2006

David Bade Nathalie Bruys Kimberly Clark Arno Coenen & Peter Leeuwerink Desiree Dolron Charlotte Dumas Michaël Ferron Joanneke Meester Marc Mulders Erwin Olaf Lenny Schröder Berend Strik David Veldhoen

Actuele beeldende kunst
Cultuurroute noord naar zuid

Het Rembrandtjaar is bijna teneinde, een jaar waarin veel aandacht is geweest voor de schilder, zijn etsen, tekeningen en schilderijen. Maar wat had hij in deze tijd zelf belangrijk gevonden? Vermoedelijk had hij zich breed gericht op wat in het huidige tijdperk en de huidige kunst relevant is. Vaak is opgemerkt dat Rembrandt zou hij nu leven zeker niet enkel geschilderd zou hebben, wellicht was hij cineast geworden en misschien had hij de openbare ruimte tot zijn domein gekozen. Velen zien in hem een groot regisseur. Zijn veelbesproken fascinatie voor licht in al haar facetten zou in ieder geval gebleven zijn.

Als apotheose van het Rembrandtjaar 'Rembrandt 400' hebben wij 15 hedendaagse kunstenaars geselecteerd om met Rembrandt en het beroemde Rembrandts licht in hun gedachten eigentijds werk te tonen. Enkele kunstenaars zijn met bestaande werken vertegenwoordigd, anderen hebben nieuw werk gemaakt. Zodoende komen wij aan het einde van het feestelijke jaar met een spannende tentoonstelling. Een hoogtepunt voor het laatst bewaard.

Voor deze tentoonstelling hebben we de benauwdheid van de vaak kleine 17e eeuwse kamertjes verlaten en de openbare ruimte opgezocht. We tonen het werk op een prachtige plek aan de Amstel waar met enige verbeelding de sfeer van Rembrandt nog te proeven is, de geuren letterlijk kunnen worden opgesnoven. Waar links en rechts de torenflats verrijzen, bleef het landschap langs de bochtige rivier voor een groot deel in takt. De Amstel is een geliefde plek van nu en toen, toen Rembrandt er vertoefde om te tekenen en te schetsen.

Rembrandt legde zijn omgeving vast, de stad, het platteland. In een bijzondere wandelroute willen wij laten zien hoe verbluffend weinig en verbazend veel de plekken die hij bezocht veranderd zijn. Rembrandt wandelde naar Noord, het huidige Shellterrein en het voormalige Galgenveld van Amsterdam. Daar tekende de schilder 'Elsje'. Een andere wandeling ging naar de westoever van de Amstel. In onze route zijn beide wandelingen verbonden. Door middel van tekst en op glas geprinte tekeningen en etsen geven wij een beeld van toen en markeren wij de plekken waar Rembrandt gewandeld heeft.

In de nazomer van 15 september tot 15 oktober 2006 staat de Lustwarande Wester-Amstel aan de Amsteldijk open voor de 'nazaten' van de grote meester Rembrandt van Rijn.

Locaties:
Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55
Tolhuistuin (voorheen Galgenveld), Amsterdam Noord
Langs de Amstel

Prolongatie:
Landgoed De Horst, Driebergen/Zeist, november 2006
De Baak VNO/NCW,

Organisatie:
Stichting LYR

Organisatoren:
Henke Baars/Marjolijn Hessing

Postadres:
Silodam 126 - 1013 AS Amsterdam e. info@northamsterdam.com

Uitnodiging:
Voor alle pers is een voorbezichtiging gepland op 14 september in de ochtend om 10.30 uur, vertrek vanaf de Blauwbrug in Amsterdam. We maken de tocht over de Amstel met een boot, bezoeken de gemarkeerde plekken en varen naar de Lustwarande Wester-Amstel. Gaarne opgeven voor de tocht bij Marjolijn Hessing - 020.6240336 - hessing@graansilo.nl

U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd voor de opening op 14 september om 16.00 uur.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Marjolijn Hessing - 020.6240336 / 0624698705
Henke Baars - 020.7708479 /0651920808